Zostava interaktívnej tabule

Opis

Interaktívna tabuľa v širšom slova zmysle je súbor elektronických zariadení a softvéru pre počítačové ovládanie, zobrazenie a spracovanie. Základ tvorí počítač, ku ktorému je pripojená veľká interaktívna plocha – samotná tabuľa, umožňujúca snímať polohu pera alebo prsta a dátový projektor alebo iné zobrazovacie zariadenie. Alternatívou je veľkoplošná obrazovka (LCD, plazmová, LED) vybavená dotykovým senzorom alebo prídavným tabletom. Projektor premieta obraz z počítača na povrch tabule, ktorá zároveň slúži ako ovládač kurzora počítača. Kurzor je ovládaný špeciálnym perom (stylusom), prstom, alebo fixkou so svetlo odrážajúcimi prvkami. Tabuľa je spravidla pripevnená priamo na stenu (ako klasická školská tabuľa), alebo môže byť umiestnená v mobilnom stojane. Pri použití nezávislého snímača polohy pera je možné použiť aj holú bielu stenu. Z hľadiska použitia je interaktívna tabuľa veľká, dotykovo senzitívna plocha, prostredníctvom ktorej pomocou počítača vytvárame vzájomnú, aktívnu komunikáciu medzi používateľom a divákom, s cieľom zabezpečiť maximálne možnú mieru názornosti zobrazovaného obsahu.

Základná zostava interaktívnej tabule

Základná zostava interaktívnej tabule Základom je interaktívna tabuľa a softvér inštalovaný v počítači. Obraz z počítača je premietnutý na vertikálne zavesenú tabuľu (na stene alebo na stojane) dátovým projektorom, zvyčajne umiestneným pod stropom miestnosti. V tabuli je zabudované ovládanie priamo, alebo elektronickým perom. Tradičné spojenie tabuľa, projektor a počítač je v súčasnosti dopĺňané o ďalšie prvky a vznikajú tak interaktívne výukové systémy. Jedným z nadštandardných prvkov je napr. hlasovacie zariadenie. S jeho pomocou je možné rýchlo a presne zisťovať mieru osvojenia poznatkov 7 a žiakov tak aktívne zapájať do výučby. Doplnkom je tiež ozvučenie, prehrávač CD/DVD a pripojenie k internetu.

Bloková schéma základnej zostavy interaktívnej tabule

Tok dát v interaktívnej tabuli je nasledovný. Počítač posiela obraz kurzora do projektora, ktorý ho zobrazí na tabuli. Poloha pera ovládajúceho kurzor je zosnímaná snímačom tabule, ktorý ju odošle do počítača. Tento ju pomocou softvérového ovládača spracuje a následne cez projektor zobrazí na tabuli – pod ovládacím perom, novú polohu kurzora. Pozri Obrázok

interaktivnatrieda
Opis Interaktívna tabuľa v širšom slova zmysle je súbor elektronických zariadení a softvéru pre počítačové ovládanie, zobrazenie a spracovanie. Základ tvorí počítač, ku ktorému je pripojená veľká interaktívna plocha – ...
Žiadny komentár

Zanechať komentár