Zariadenia používané v interaktívnych učebniach

Prenosný interaktívny systém

Povoľte, prosím, zobrazovanie obrázkov.Interaktívne systémy sú alternatívnym riešením pre klasickú interaktívnu tabuľu. Nejedná sa o rozmerný elektronický prvok, ktorý je pevne umiestnený v učebni, ale o rozširujúci modul, ktorý je pomocou rôznych technológií schopný pretransformovať ľubovoľnú bielu plochu na plochu interaktívnu. Odpadá tak nutnosť kúpy drahej a rozmernej interaktívnej tabule.

Interaktívna tabuľa

Povoľte, prosím, zobrazovanie obrázkov.

  • Je to moderná pomôcka na zefektívnenie vyučovania  s dôkladným využitím  informačno-komunikačných technológií ďalej len  IKT.
  • Je to elektronické zariadenie, ktoré umožňuje živo-interaktívne pracovať.

Obraz monitora počítača sa  premieta pomocou projektora priamo na tabuľu, žiaci a učitelia  môžu elektronickým perom na premietaný obraz priamo na tabuli pracovať (písať, kresliť, zvýrazňovať, dopĺňať, vkladať obrázky…

  • Z odpovede pri tabuli môže učiteľ získať písomný záznam – to čo žiak napíše na tabuľu je možné vytlačiť na tlačiarni.
  • Všetko, čo je počas hodiny prezentované na tabuli, – všetko, čo počas hodiny žiaci na tabuľu napísali – poznámky, obrázky, cvičenia…  na utvorení, ktorých sa počas vyučovacej hodiny žiaci aktívne podieľali)  je možné vytlačiť, či poslať mailom. Žiakom teda odpadá nutnosť opisovať poznámky z klasickej tabule a čas, ktorý tým získajú je možné využiť na aktívnu činnosť pri práci s tabuľou.

Dataprojektor

Povoľte, prosím, zobrazovanie obrázkov.Je to výstupné zariadenie, ktoré nahrádza monitor. Pripája sa ku počítaču a premieta výstupný obrazový signál na premietacie plátno alebo bielu stenu. Toto zariadenie sa vo veľkej miere používa vo vyučovacom procese a slúži na priblíženie preberaného učiva študentom. Ak máme k počítaču pripojené reproduktory, potom nie je problém počas vyučovacieho procesu študentom premietnuť akýkoľvek film s preberanou tematikou.

Hlasovacie zariadenie

Povoľte, prosím, zobrazovanie obrázkov.Slúži na vytvorenie priameho spojenia medzi učiteľom a jeho študentmi, dáva mu okamžitú spätnú väzbu o tom či sledujú jeho prednášku a rozumejú výkladu. Podľa aktuálnej potreby poskytuje možnosť voľby typu otázok (áno/nie, správne/nesprávne, viac správnych odpovedi, odpoveď celou vetou alebo prostredníctvom matematických výrazov, anonymný mód, atď.). Výsledky okamžite vyhodnotí a zosumarizuje, čím ponúka prehľad o nadobudnutých vedomostiach študentov. Systém zahŕňa bezdrôtový diaľkový ovládač pre každého študenta, centrálny prijímač a podporný softvér, ktorý vyhodnotené odpovede okamžite zobrazí vo forme grafu.

Vizualizér

Povoľte, prosím, zobrazovanie obrázkov.Vizualizéry alebo kamera na dokumenty sú moderné zariadenia ktoré nahrádzajú meotary (spätné projektory). Umožňujú snímanie a projekciu obrázkov, textu, 3D objektov, mikroskopických objektov, dokumentov. Uloženie obrazu do pamäti (vrátane pamäti počítača), zmrazenie, otočenie obrázkov atď.


Školská tabuľa

Povoľte, prosím, zobrazovanie obrázkov.Pri zariaďovaní moderných interaktívnych učební sa takmer vždy nahrádzajú staré zelené tabule novými, bielymi. Biela tabuľa má niekoľko výhod oproti jej zelenému predchodcovi.

  • Biela farba je použiteľná ako projekčná plocha pre dataprojektor – získame tak tabuľu 2 v 1, tabuľa plní klasický účel, keď sa na ňu píše fixkou a plní aj jej nový, moderný účel, kedy slúži ako interaktívna tabuľa.
  • Na popisovanie takejto tabule sa používa fixka, z ktorej sa nepráši ako pri písaní kriedou. Nadišiel koniec nezdravému prostrediu a  alergickým reakciám z prachu.
  • Zotiera sa nasucho, hladko, ale bez prášenia, ako tomu bolo v prípade starších, zelených tabúľ.

Notebook alebo stolný počítač

Povoľte, prosím, zobrazovanie obrázkov.V spolupráci s našim partnerom Vám prinášame ponuku výborných repasovaných notebookov a stolných počítačov. Repasované PC je hardware uznávaných výrobcov (DELL, IBM, HP, Fujitsu, Lenovo, Apple, atď), ktorý bol pár rokov používaný. Teraz je po dôkladnom vyčistení, testoch, opravení a reinštalácii software našimi odborníkmi určený k opätovnému predaju. Repasovaná výpočtová technika je bezpochyby výbornou voľbou pre školy ako aj iné vzdelávacie inštitúcie.

V ďalších článkoch sa detailnejšie pozrieme na vyššie uvedené zariadenia.

interaktivnatrieda
Prenosný interaktívny systém Interaktívne systémy sú alternatívnym riešením pre klasickú interaktívnu tabuľu. Nejedná sa o rozmerný elektronický prvok, ktorý je pevne umiestnený v učebni, ale o rozširujúci modul, ktorý je ...
Žiadny komentár

Zanechať komentár