Využitie interaktívnej tabule

Hlavný prínos interaktívnej tabule

spočíva v zjednodušení a zefektívnení prípravy učiteľa na konkrétnu vyučovaciu hodinu, lepšej názornosti prezentácie, možnosti sieťového a internetového prepojenia a aktívnej účasti aj na diaľku. Interaktívne tabule umožňujú viesť vyučovanie aj s využitím počítača priamo od tabule a dopĺňať premietaný obraz poznámkami či ilustráciami a rovno do nich vpisovať pomocou interaktívneho pera a výberu nástroja z panelu nástrojov. Pracovať sa dá priamo na tabuli a rovno od nej súčasne ovládať počítač a v ňom jednotlivé aplikácie.

Interaktívna tabuľa kombinuje výhody

klasickej tabule, dotykovej obrazovky a počítača v jednom. Po jednoduchom prepojení USB káblom tabuľa sníma pohyby interaktívneho pera, gumy alebo prsta a prenáša ich priamo do počítača. Jediným dotykom na povrchu tabule je možné ovládať počítačové aplikácie, spustiť pripravenú hodinu a potom vyzvať žiakov, aby pomocou interaktívneho pera doplnili chýbajúce výrazy, podčiarkli či zvýraznili určité javy atď. Skrátka je možné žiakov aktívne zapojiť do hodiny. Poznámky napísané na tabuľu sa neskôr dajú jednoducho uložiť do pamäte počítača a rozoslať študentom. Interaktívna tabuľa pracuje s úplne každou počítačovou aplikáciou.

K interaktívnej tabuli je možné spustiť dotykom ovládací panel, ktorý v sebe spája prezentačné a ovládacie funkcie pre audio-vizuálnu techniku konferenčných a prednáškových priestorov. Jediná vec, ktorú je potrebné spraviť, je prepojiť interaktívnu tabuľu s počítačom a projektorom. Po tom je možnosť vpisovať do prezentácie, ukladať poznámky, otvárať akékoľvek webové stránky alebo rôzne dokumenty a všetko bude priamo premietnuté na interaktívnej tabuli. Dotykový panel sa tak stáva ideálnym nástrojom pre zinteraktívnenie prednášok a upútanie pozornosti poslucháčov.

Hlavné možnosti využitia interaktívnej tabule:

  • Postupné sprostredkovanie učiva – keď je potrebné ukázať učivo v jeho postupnosti, jednoducho sa text odkrýva v súlade s výkladom bez používania manuálnych pomôcok.
  • Upriamenie pozornosti na výňatok z učiva – ak je potrebné upriamiť pozornosť žiakov na časť učiva, ktorá je v danej chvíli dôležitá. Kliknutím na ikonu reflektor sa dá vysvietiť tá časť tabule, ktorá je potrebná zvýrazniť, o čom sa práve prednáša.
  • Nekonečný počet tabúľ – ak nechceme ešte zmazať zapísanú tabuľu, ale zároveň pokračovať v písaní, jednoducho je možné kliknúť na ikonu nová tabuľa a otvorí sa nová čistá tabuľa. Samozrejme je možné spätne sa pohybovať v už zapísaných tabuliach.
  • Písanie prstom – pri niektorých druhoch interaktívnych tabúľ je umožnené aj písanie prstom
interaktivnatrieda
Hlavný prínos interaktívnej tabule spočíva v zjednodušení a zefektívnení prípravy učiteľa na konkrétnu vyučovaciu hodinu, lepšej názornosti prezentácie, možnosti sieťového a internetového prepojenia a aktívnej účasti aj na diaľku. ...
Žiadny komentár

Zanechať komentár