Na tejto stránke máte možnosť vyplniť sprievodcu nákupom interaktívnej techniky a tým nechať náš systém ukázať Vám, aké riešenie je pre Vás najvhodnejšie. Do nasledovného sprievodcu je naprogramovaný každý možný scenár Vášho rozhodovania, stačí sa preklikať otázkami, odpovedať na základe Vaších potrieb a na konci uvidíte výsledok – interaktívnu zostavu, ktorú potrebujete. My zároveň dostaneme upozornenie a naše obchodné oddelenie pripraví cenovú ponuku šitú na mieru pre Vás a Vašu inštitúciu. Pokiaľ by ste radi tento nákup riešili financovaním, pozrite túto stránku:

FINANCOVANIE

Pokiaľ neradi vyplňujete podobných sprievodcov, prípadne Vám viac vyhovuje vidieť celú blokovú schému výberu naraz, pozrite obrázky (blokové schémy) pod sprievodcom a dopracujte sa k Vášmu výsledku pomocou nich.

Pokiaľ nemáte záujem o vyplnenie vyššie uvedeného sprievodcu, prípadne Vám viac vyhovuje vidieť celú blokovú schému výberu naraz, pozrite nasledovné blokové schémy a dopracujte sa k Vášmu výsledku pomocou nich.

TÁTO BLOKOVÁ SCHÉMA UKAZUJE MOŽNÉ OPCIE VÝBERU INTERAKTÍVNEJ TECHNIKY, POKIAĽ MÁTE UŽ EXISTUJÚCU KLASICKÚ POPISOVATEĽNÚ TABUĽU S BIELYM STREDOM A MÁTE ZÁUJEM O JEJ INTERAKTIVIZÁCIU

NA TEJTO BLOKOVEJ SCHÉME SÚ ZOBRAZENÉ MOŽNÉ OPCIE VÝBERU INTERAKTÍVNEJ TECHNIKY, POKIAĽ MÁTE UŽ EXISTUJÚCU KLASICKÚ POPISOVATEĽNÚ TABUĽU SO ZELENÝM STREDOM A MÁTE ZÁUJEM O JEJ RENOVÁCIU (POLEP BIELOU FÓLIOU) A INTERAKTIVIZÁCIU

POMOCOU TEJTO BLOKOVEJ SCHÉMY SA DOZVIETE MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE INTERAKTÍVNEJ TECHNIKY V PRÍPADE, ŽE MÁTE ZÁUJEM O INTERAKTÍVNU TABUĽU