Renovácia školských tabúľ

Pri zariaďovaní moderných interaktívnych učební sa takmer vždy nahrádzajú staré zelené tabule novými, bielymi. Biela tabuľa má niekoľko výhod oproti jej zelenej predchodkyni.

  • Biela farba je použiteľná ako projekčná plocha pre dataprojektor – získame tak tabuľu 2 v 1, tabuľa plní klasický účel, keď sa na ňu píše fixkou a plní aj jej nový, moderný účel, kedy slúži ako interaktívna tabuľa.
  • Na popisovanie takejto tabule sa používa fixka, z ktorej sa nepráši ako pri písaní kriedou. Nadišiel koniec nezdravému prostrediu a  alergickým reakciám z prachu.
  • Zotiera sa nasucho, hladko, ale bez prášenia, ako tomu bolo v prípade starších, zelených tabúľ.

Dá sa to však aj ináč…

Pri zriaďovaní interaktívnej učebne v priestoroch s klasickým triptychom (3-dielnou zelenou tabuľou) však nemusíte meniť tabuľu. Stačí Vám zrenovovať strednú časť.

Renovácia pozostáva z prelepenia pôvodného zeleného povrchu bielou fóliou určenou súčasne na projekciu aj na popisovanie. Strednú časť bude možné používať na projekciu a na ovládanie interaktívnej tabule interaktívnym perom či dotykom. Po vypnutí projektora je možné na tabuľu písať klasickými popisovateľnými fixkami, ako na bielu keramickú tabuľu.

Postup renovácie

  1. Zelený povrch tabule sa mierne obrúsi, aby bol dokonale rovný
  2. Vytmelia sa nerovnosti a chyby povrchu
  3. Tabuľa sa natrie špeciálnym prípravkom, aby bol jej povrch lesklejší a fólia lepšie držala na jej povrchu
  4. Nanesie sa špeciálna fólia, ktorá je určená ako na popisovanie, tak aj na projekciu.

Z klasickej zelenej tabule tak vznikne tabuľa so zelenými krídlami a bielym stredom – dokonalé stretnutie výhod oboch povrchov

Kontaktujte nás