ZŠ s VJM Mliečno – kompletná dodávka a montáž interaktívnej učebne

ZŠ s VJM Mliečno – kompletná dodávka a montáž interaktívnej učebne

Dodávka obsahovala dataprojektor Epson EB-X02 so strednou projekčnou vzdialenosťou, Interaktívny modul TL v pevnej verzii, IR pero, kompletnú kabeláž a ovládací softvér so špeciálnou, viacpočítačovou licenciou (namiesto štandardnej licencie na jeden počítač).

Inštaláciu sme začali vymeraním vzdialeností IR kamery a dataprojektora. Na pripevnenie súčastí sme využili mohutnú kovovú konštrukciu, ktorá sa tiahne pozdĺžne presne stredom učebne.

Keďže je tabuľa na zdvíhacom mechanizme, nastavili sme požadovanú výšku zohľadňujúc malý vzrast žiakov na prvom stupni  ZŠ. Dbali sme na to, aby dočiahli až na vrch premietanej plochy. Obraz datarojektora aj záber IR kamery sme nastavili na túto výšku. Pri používaní tabule ako interaktívna plocha bude tabuľa vždy nastavená do takejto výšky.

Ďalším krokom inštalácie bolo lištovanie, zvolili sme lišty rozmerov 18x18mm. Takýto rozmer postačuje uloženie troch káblov – VGA kábla od katedry k dataprojektoru, elektrického kábla na napájanie projektora a tenký napájací kábel na napájanie IR kamery. Zároveň lišta takýchto rozmerov ešte nepôsobí rušivo na estetický vzhľad učebne.

Po uložení káblov do líšt a ich následnom uzavretí sme zapojili vypínač na vypnutie/zapnutie IR kamery, vypínač je dômyselne upevnený na bočnej strane katedry, hneď po ruke učiteľom, zároveň však neláka zraky zvedavých žiakov.

Interaktívny systém sa bude používať na viacerých počítačoch – každý vyučujúci si prináša na hodinu vlastný laptop. Pustili sme sa teda do inštalácie ovládacieho softvéru na tieto počítače. Po dokončení inštalácie sme sa pokúsili nadviazať spojenie medzi počítačmi a IR kamerou. Všetky pokusy prebehli úspešne.

Inštaláciu sme týmto považovali za ukončenú a mohli sme sa pustiť do školenia.

Učiteľom prajeme veľa úspešne odvyučovaných hodín v ich novej, interaktívnej triede a veríme, že im bude dlhé roky dobre slúžiť

interaktivnatrieda
Dodávka obsahovala dataprojektor Epson EB-X02 so strednou projekčnou vzdialenosťou, Interaktívny modul TL v pevnej verzii, IR pero, kompletnú kabeláž a ovládací softvér so špeciálnou, viacpočítačovou licenciou (namiesto štandardnej licencie na ...