ZŠ Nábrežná, Nové Zámky

ZŠ Nábrežná, Nové Zámky

Dodávka obsahovala:

  1. Interaktívny projektor s krátkou projekčnou vzdialenosťou GloView
  2. Stropný držiak projektora
  3. Obnovený notebook Lenovo ThinkPad T61
  4. Interaktívnu tabuľu GloView LT Board 80″
  5. Kompletnú kabeláž
  6. Školenie obsluhy

Predmetom dodávky bolo identické vybavenie dvoch prváckych tried vyššie popísanými zariadeniami. Dodávka a inštalácia sa realizovala počas prázdnin, uprostred prípravných prác na nový školský rok. Najprv sme absolvovali prehliadku miestností a ich zameranie, pri porovnaní dvoch naoko identických tried sme zistili odchýlky rozmerov, na ktoré sme brali ohľad pri príprave kabeláže a lištovania, ako aj voľby stropného držiaka. Tabuľu sme umiestnili do stredu miestnosti do výšky 50cm od podlahy.  Brali sme do úvahy skutočnosť, že výškové umiestnenie tabule musí vyhovovať deťom od prvej do štvrtej triedy. Následne sme podľa umiestnenia tabule zamerali umiestnenie projektora a navŕtali stropnú konzolu na strop. Po nastavení rozmerov a ostrosti obrazu sme sa pustili do lištovania. Lištovanie vyžadovalo veľmi presné zameriavanie, nakoľko sme museli prekonať rôzne výčnelky vyplývajúce z konštrukcie budovy. Napriek mnohým záhybom sme museli lištovanie zvládnuť esteticky, aby nenarúšalo pekný vzhľad triedy. Po skončení lištovania sme všetky káble zapojili na príslušné miesta v zariadeniach a uložili sme ich do líšt.

Jednalo sa o nasledovné káble: Napájanie projektora, VGA kábel projektor-počítač, USB kábel kamera-počítač, napájanie tabule.

Po dokončení kabeláže sme celý systém odskúšali, vyladili, oživili a tým pádom bolo všetko dokončené – mohlo sa začať so školením.

Na školení boli prítomné dve učiteľky, každá zastupovala svoju triedu. Pozorne načúvali, pýtali sa a priebežne si zapisovali nové poznatky. Po dokončení školenia ešte niekoľko dní po sebe zvonil telefón s rôznymi otázkami, ako urobiť to či tamto v praxi. Na otázky sme ochotne odpovedali, kým zrazu telefón zvoniť prestal – učiteľky zvíťazili nad tabuľou :)

Týmto prajeme učiteľkám veľa pracovných úspechov a veľa trpezlivosti pri sprevádzaní našich prváčikov ich životnou cestou.

interaktivnatrieda
Dodávka obsahovala: Interaktívny projektor s krátkou projekčnou vzdialenosťou GloView Stropný držiak projektora Obnovený notebook Lenovo ThinkPad T61 Interaktívnu tabuľu GloView LT Board 80″ Kompletnú kabeláž Školenie obsluhy Predmetom dodávky bolo identické vybavenie dvoch prváckych ...