ZŠ Mateja Bela – dodávka a montáž interaktívnych jednotiek

ZŠ Mateja Bela – dodávka a montáž interaktívnych jednotiek

1. fáza:

Do jednej z tried sme umiestnili Interaktívnu jednotku TL v prenosnej verzii – išlo o dočasné riešenie, nakoľko v tom čase ešte nebol objekt dostatočne zabezpečený na to, aby sa tam mohla nechávať technika. Aby sme vyhoveli požiadavkam klienta, tj. aby sa dalo po použití technika jednoducho zložiť a odniesť preč, využili sme skvelé vlastnosti Interaktívnej jednotky TL – nízku hmotnosť a bezdrôtovú komunikáciu medzi IR kamerou a PC. Tieto vlastnosti nám umožnili nainštalovať ju v prenosnej verzii. Spomínaná verzia je napájaná nabíjateľnými batériami. Kamera sa pripevňuje na tripod a nasmeruje sa smerom na tabuľu. Následne sa prevedie rýchla 4-bodová kalibrácia a zariadenie máme plne k dispozícii pripravené na používanie. Po skončení práce sa jednoducho zbalí do kompaktného balíčka a učiteľ si ho odnáša so sebou.

2. fáza

Celkovo sa jednalo o dve triedy. Do tried sme montovali interaktívne jednotky TL už v pevnom prevedení a spárovali sme ich s už predinštalovanými dataprojektormi. Dodávka obsahovala samotnú IR kameru, prislúchajúce IR pero a ovládací softvér so základnými funkciami.

IR kameru sme nainštalovali na strop pred držiak dataprojektora, dodržali sme pritom doporučenú vzdialenosť od projekčnej plochy, ktorá sa rovná dvojnásobku výšky projekčnej plochy. Následne sme do predpripravených líšt umiestnili kábel napájania IR kamery. Samotná komunikácia medzi IR kamerou a PC prebieha cez rozhranie bluetooth, čiže ťahať komunikačný kábel navyše nie je potrebné. Napájací kábel je v blízkosi katedry prerušený vypínačom, s ktorým IR kameru pred začatím práce zapneme a po skončení používania vypneme.

Po dokončení hrubej inštalácie sme sa zamerali na inštaláciu a registráciu príslušného softvéru a následne na prvotné spárovanie IR kamery s PC. Po dokončení týchto krokov mohla nasledovať kalibrácia obrazovky – 4-bodová kalibrácia je nutná prakticky len pri prvom oživení inštalácie, nakoľko sú komponenty nehybné a tabuľa je takisto pevne pripevnená o stenu, nie je na zdvíhacom mechanizme.

Po absolvovaní inštalácie nasledovalo školenie tých učiteľov, ktorí budú s novou interaktívnou tabuľou pracovať. Po vyškolení zamestnancov a opätovnom preskúšaní ich vedomostí sme považovali inštaláciu za ukončenú.

Učiteľom prajeme veľa úspešne odvyučovaných hodín s ich novou interaktívnou tabuľou a veríme, že im bude dlhé roky dobre slúžiť

interaktivnatrieda
1. fáza: Do jednej z tried sme umiestnili Interaktívnu jednotku TL v prenosnej verzii – išlo o dočasné riešenie, nakoľko v tom čase ešte nebol objekt dostatočne zabezpečený na to, aby sa ...