Ministerstvo financií SR

Ministerstvo financií SR

Dodávka obsahovala:

  1. Projektor s krátkou projekčnou vzdialenosťou Acer S1212
  2. Ramenový držiak projektora Avtek ST1200
  3. Interaktívny systém GloView FP Board3 ovládaný prstom
  4. Ozvučenie aktívnymi reproduktormi Work NEO 5A
  5. Interaktívnu tabuľu GloView LT Board 85″
  6. Kompletnú kalebáž
  7. Školenie obsluhy

Na začiatku inštalácie sme museli odstrániť pôvodnú tabuľu, flipchart a stojan na televízor,ktoré boli umiestnené na koľajovom systéme. Následne sme pri pohľade na uvoľnený priestor mohli začat diskutovať s klientom o rozmiestnení súčastí inštalácie. Klient pristúpil na štandardné rozmiestnenie prvkov, tj. tabuľa v strede miestnosti vo výške 60cm od podlahy, reproduktory na dvoch stranách tabule a kabeláž na pripojenie k notebooku ústila na katedre výučbovej miestnosti. Na interaktívnu tabuľu sa prípaja každý školiteľ vlastnými notebookmi rôznych značiek a rôznych operačných systémov. Interaktívny komplet GloView však bez problémov komunikuje so širokou škálou rozhraní.

Ako prvé sme navŕtali tabuľu na stenu, následne sme upevnili nástenný ramenový držiak projektora podľa údajov projekčnej vzdialenosti zvoleného projektora. Po usitení sa, že je obraz dokonale vystredený a zaostrený na veľkosť tabule sme sa začali venovať pripevneniu reproduktorov. Po dokončení hrubých navŕtavacích prác sme posúdili smer vedenia kabelážovej lišty, aby bola čo najmenej rušivým prvkom inštalácie ale zároveň bola ťahaná efektívnym smerom. Rozhodli sme sa lištu pripevniť pozdĺž hornej koľaje koľajového systému, ktorý sme spomenuli na začiatku nášho článku. Tým bola lišta sčasti krytá, čo nám vyhovovalo. Zvislý smer ťahania lišty od koľají smerom dole po podlahu sme zrealizovali v úplnom rohu miestnosti – opäť – kvôli čo najmenšieho zásahu do estetiky miestnosti. Po navŕtaní všetkých líšt sme všetky káble (napájanie tabule, napájanie projektora, VGA kábel projektor-počítač, USB kábel kamera-počítač, napájanie reproduktorov, signálový kábel počítač-reproduktory, prepojovací kábel medzi ĺavým a pravým reproduktorom) uložili do líšt a lišty zakrytovali.

Následne sme systém odskúšali a po úplnom oživení sme vykonali školenie obsluhy.

Týmto prajeme školiacemu tímu jazykovej učebne ministerstva financií veľa úspechov a bezproblémové použitie ich novej interaktívnej tabule.

 

interaktivnatrieda
Dodávka obsahovala: Projektor s krátkou projekčnou vzdialenosťou Acer S1212 Ramenový držiak projektora Avtek ST1200 Interaktívny systém GloView FP Board3 ovládaný prstom Ozvučenie aktívnymi reproduktormi Work NEO 5A Interaktívnu tabuľu GloView LT Board 85″ ...