V tejto kategórii nájdete široký výber projektov pre rôzne účely. Od projektov s krátkou projekčnou vzdialenosťou, ktoré dokážu zobrazovať veľké obrazy aj z krátkej vzdialenosti, po projektory s ultrakrátkou projekčnou vzdialenosťou, ktoré dokážu zobrazovať obraz veľký ako interaktívna tabuľa zo vzdialenosti 0,4 metrov alebo menej a tým nevrhajú takmer žiadne tiene. Okrem toho nájdete v tejto kategórii aj interaktívne projektory, ktoré vám umožňujú ďaleko viac ako len projekciu obrazu. Interaktívne projektory vám umožňujú interaktívne ovládanie obsahu, ktorý sa zobrazuje, a to dokonca aj bez nutnosti použitia ďalších zariadení, ako napr. interaktívne tabule.