Prečo interaktívne ?

Výhody interaktívneho vyučovania

 • Využijeme  všetky zdroje informácií – HDD, CD, DVD, Internet …

Na interaktívnu tabuľu môžeme premietnuť  akýkoľvek obraz z HDD počítača, internetu, tiež  multimediálne CD, učivo je možné doplniť videom premietaním priamo na tabuľu…

 • učenie priťahuje pozornosť žiakov
 • učivo je prezentované naživo – všetko priamo z tabule
 • vyučovanie sa stane viac “pre oči” a tým je aj lepšie pochopiteľné
 • Interaktívne tabule spestrujú  vyučovanie a pomáhajú premeniť tradičnú školu na modernú

Čo získa žiak?

 • nadšenie a silnú motiváciu byť súčasťou živého diania v triede a pri tabuli
 • nové impulzy pre všetky zmysly
 • možnosť spoluvytvárať hodinu
 • odpadne mu nutnosť všetko opisovať
 • môže lepšie spolupracovať s ostatnými
 • na hodinách môže viac tvoriť a byť aktívny
interaktivnatrieda
Výhody interaktívneho vyučovania Využijeme  všetky zdroje informácií - HDD, CD, DVD, Internet ... Na interaktívnu tabuľu môžeme premietnuť  akýkoľvek obraz z HDD počítača, internetu, tiež  multimediálne CD, učivo je možné doplniť videom ...
Žiadny komentár

Zanechať komentár