NÁVRHY RIEŠENÍ

Ponúkame kompletný návrh riešenia Vašej interaktívnej učebne šitý na mieru Vašim potrebám. Našim cieľom je vytvoriť ponuku, ktorá bude napĺňať očakávania klientov a zároveň bude rešpektovať cenový limit na realizáciu projektu. Vykonáme analýzu Vašich potrieb a následnou konzultáciou Vás oboznámime s dostupnými možnosťami na realizáciu projektu. Po dohode a upresnení všetkých detailov vypracujeme technický návrh projektu, ktorý vždy garantuje skĺbenie vybraných zariadení do stabilného, fungujúceho celku a cenovú kalkuláciu.

A TO VŠETKO ZADARMO !

Ak sa pýtate, prečo sa rozhodnúť práve pre nás, odpoveď nájdete v sekcii O nás

V prípade, že sa následne rozhodnete pre nás, je samozrejmosťou zabezpečenie realizácie schváleného riešenia – montáž, prvotná konfigurácia, skúšobné testovanie a vyškolenie obsluhy.

POMOC S VYPRACOVANÍM PROJEKTU

Ak pripravujete projekt obsahujúci interaktívnu techniku, radi Vám poskytneme pomoc pri jeho vypracovaní.

Mnohokrát sa stretávame s nedostatočne vypracovanými projektami, ktoré postrádajú dostatočné popisy zariadení a jediným kritériom na víťazstvo je najnižšia cena. V takýchto prípadoch hrozí nebezpečenstvo, že víťazná ponuka bude síce najlacnejšia, no nebude napĺňať Vaše očakávania, keďže ste nešpecifikovali dostatočne aké sú Vaše potreby a požiadavky. Preto je potrebné ohraničiť súčasti projektu vhodnými popismi, aby ponuky od dodávateľov boli postavené na rovnakej úrovni.

Naše skúsenosti s realizáciou projektov môžete využiť ku každej produktovej oblasti, ktorú ponúkame

AJ TOTO VŠETKO ZADARMO !

Ak budete spokojní s našim poradenstvom, budeme radi, ak sa pre nás rozhodnete aj pri montáži Vašich zariadení.

Prajeme Vám veľa úspechov a správnych rozhodnutí!