Montáž a inštalácia produktov je dôležitým prvkom ich následného dlhodobého správneho fungovania.

Či už je to interaktívna tabuľa, kompletná multimediálna alebo odborná učebňa, jazykové laboratórium alebo školiaca a prezentačná miestnosť. Inštalácia môže byť realizovaná podľa Vašich požiadaviek, prípadne prispôsobená Vašim možnostiam. Prečítajte si naše Referencie, kde popisujeme aj priebeh inštalácie ako aj odôvodnenia jednotlivých krokov.

Poskytujeme montáže a inštalácie:

  • Interaktívnych riešení (interaktívne tabule, interaktívne systémy a i.)
  • Dataprojektorov
  • Projekčných plátien
  • Audio systémov
  • Školských tabúľ
  • Hlasovacích zariadení
  • Notebookov a stolných počítačov
  • a ďalších produktov, ktorých zoznam nájdete v ľavom menu