Kontakt

Všeobecná komunikácia

info@interaktivnatrieda.sk

Obchodné oddelenie

Tamás Lovász
+421 949 529 158
tamas.lovasz@interaktivnatrieda.sk
QR Kod Tamas Lovasz

Technické oddelenie

Gabriel Dobosi
+421 915 352 699
gabriel.dobosi@interaktivnatrieda.sk

Firemné údaje

Tamás Lovász – TL Holding
IČO: 47414952
DIČ: 1086331378
IČ DPH: SK1086331378
Zap. v obvodnom úrade Komárno, číslo živnostenského registra: 410-27655

Fakturačná adresa

Tamás Lovász – TL Holding
Podzáhradná 119
947 01 Hurbanovo

Orgán dozoru

Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj
Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50  Nitra 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 037/772 02 16
fax č. 037/772 00 24