VŠEOBECNÁ KOMUNIKÁCIA

info@interaktivnatrieda.sk

CENOVÉ PONUKY, ADMINISTRATÍVA, FAKTURÁCIA

Ingrid Mituchovičová
+421 940 161 881
ingrid.mituchovicova@interaktivnatrieda.sk

TECHNICKÉ RADY, ODPORÚČANIA, PORADENSTVO

Tamás Lovász
+421 949 529 158
tamas.lovasz@interaktivnatrieda.sk

DOHODNUTIE TERMÍNU MONTÁŽE, ŠKOLENIE, TECHNICKÉ RADY

Gabriel Dobosi
+421 915 352 699
gabriel.dobosi@interaktivnatrieda.sk

FIREMNÉ ÚDAJE

Interaktívna trieda.sk s.r.o.
IČO: 50601971
DIČ: 2120391196
IČ DPH: SK2120391196
Zap. na okr. súde Nitra, odd. Sro, vl.č.42058/N

FAKTURAČNÁ ADRESA

Interaktívna trieda.sk s.r.o.
Podzáhradná 119
947 01 Hurbanovo

ORGÁN DOZORU

Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj
Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50  Nitra 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 037/772 02 16
fax č. 037/772 00 24