Referencia

Dodávka obsahovala: Interaktívny projektor s krátkou projekčnou vzdialenosťou GloView Stropný držiak projektora Obnovený notebook Lenovo ThinkPad T61 Interaktívnu tabuľu GloView LT Board 80″ Kompletnú kabeláž Školenie obsluhy Predmetom dodávky bolo identické vybavenie dvoch prváckych tried vyššie popísanými zariadeniami. Dodávka a inštalácia sa realizovala počas prázdnin, uprostred prípravných prác na nový školský rok. Najprv sme absolvovali prehliadku miestností a ich … Pokračovať v čítaní ZŠ Nábrežná, Nové Zámky

Dodávka obsahovala: Projektor s krátkou projekčnou vzdialenosťou Acer S1212 Ramenový držiak projektora Avtek ST1200 Interaktívny systém GloView FP Board3 ovládaný prstom Ozvučenie aktívnymi reproduktormi Work NEO 5A Interaktívnu tabuľu GloView LT Board 85″ Kompletnú kalebáž Školenie obsluhy Na začiatku inštalácie sme museli odstrániť pôvodnú tabuľu, flipchart a stojan na televízor,ktoré boli umiestnené na koľajovom systéme. Následne sme pri pohľade … Pokračovať v čítaní Ministerstvo financií SR

Materská škola využila našu službu Návrhy riešení a po konzultáciách sme pre nich zostavili balík šitý na mieru. Dodávka obsahovala: projektor s krátkou projekčnou vzdialenosťou BenQ mx620ST stropný držiak projektora interaktívny systém GloView 3D Touch 4vo verzii ovládateľnej interaktívnym perom repasovaný notebook Lenovo Thinkpad T400 magnetickú keramickú tabuľu podľa veľkosti obrazu projektora kompletnú kabeláž školenie obsluhy Na miesto inštalácie … Pokračovať v čítaní MŠ Gazdovský Rad Šamorín

Dodávka obsahovala dataprojektor Epson EB-X02 so strednou projekčnou vzdialenosťou, Interaktívny modul TL v pevnej verzii, IR pero, kompletnú kabeláž a ovládací softvér so špeciálnou, viacpočítačovou licenciou (namiesto štandardnej licencie na jeden počítač). Inštaláciu sme začali vymeraním vzdialeností IR kamery a dataprojektora. Na pripevnenie súčastí sme využili mohutnú kovovú konštrukciu, ktorá sa tiahne pozdĺžne presne stredom učebne. … Pokračovať v čítaní ZŠ s VJM Mliečno – kompletná dodávka a montáž interaktívnej učebne

1. fáza: Do jednej z tried sme umiestnili Interaktívnu jednotku TL v prenosnej verzii – išlo o dočasné riešenie, nakoľko v tom čase ešte nebol objekt dostatočne zabezpečený na to, aby sa tam mohla nechávať technika. Aby sme vyhoveli požiadavkam klienta, tj. aby sa dalo po použití technika jednoducho zložiť a odniesť preč, využili sme skvelé vlastnosti … Pokračovať v čítaní ZŠ Mateja Bela – dodávka a montáž interaktívnych jednotiek