Kalibrácia interaktívnej tabule

Zásadným problémom interaktívnej tabule je, že projektor premietajúci obraz je relatívne samostatné zariadenie, ktoré nie je úplne pevne spojené s tabuľou, zároveň optika projektora umožňuje pohyb a aj v samotnej tabuli dochádza ku posunu absolútnej hodnoty snímaného bodu, napr. vplyvom zahriatia apod. Výsledkom je, že nesedí presne poloha obrazu kurzora s polohou ovládacieho pera, alebo prsta. Preto musí byť poloha bodu dotyku ovládača na tabuli zjednotená s polohou hrotu kurzora premietaného obrazu. Proces zjednotenia sa nazýva kalibrácia, alebo nastavenie  a principiálne každá interaktívna tabuľa nejakú tú formu kalibrácie má. Obvykle sa na dotykovom povrchu zobrazí sekvencia bodov, alebo zámerných krížikov, ktoré používateľ perom alebo prstom manuálne označí. Niektoré typy tabúľ majú automatickú kalibráciu – na povrchu sú svetlocitlivé body, ktoré reagujú na premietaný kalibračný obrazec.

kalibracny obraz
Kalibračné križiky
interaktivnatrieda
Zásadným problémom interaktívnej tabule je, že projektor premietajúci obraz je relatívne samostatné zariadenie, ktoré nie je úplne pevne spojené s tabuľou, zároveň optika projektora umožňuje pohyb a aj v ...
Žiadny komentár

Zanechať komentár