Interaktívne testovanie

Interaktívne testovanie je pokroková a mimoriadne rýchla metóda testovania a jeho vyhodnocovania. Na tabuli sa zobrazí testovacia otázka v rôznej interaktívnej forme. Prevádza obsah z učebných textov, pracovných zošitov, z učebnice apod. Riešenie vyžaduje od žiakov činnosť, prostredníctvom ktorej získavajú poznatky a zručnosti. Učiteľ získava rýchlu spätnú väzbu, keďže je test vyhodnocovaný priebežne.

Najčastejšie typy cvičení

  • priraďovanie objektov (objekt možno pritiahnuť k správnej odpovedi)
  • odkrývanie objektov (odpoveď je ukrytá pod plochou)
  • krížovky
  • miešačka – presun objektov s právnom poradí
  • vpisovanie a vykresľovanie, riešenie otázok a úloh
  • postupné odkrývanie objektu – tieňovanie

priklady interaktívneho testovania z praxe

Výhodou je, že kedykoľvek počas hodiny je možné položiť otázku a sledovať adresné reakcie a odpovede. V prípade nesprávnej reakcie je možné okamžite, rýchlo reagovať – poopraviť, dovysvetliť učivo. Interaktivita sa pomocou takýchto doplnkových zariadení dostáva na vyššiu úroveň.

Viď ďalšie články o Hlasovacích zariadeniach

 

interaktivnatrieda
Interaktívne testovanie je pokroková a mimoriadne rýchla metóda testovania a jeho vyhodnocovania. Na tabuli sa zobrazí testovacia otázka v rôznej interaktívnej forme. Prevádza obsah z učebných textov, pracovných zošitov, ...
Žiadny komentár

Zanechať komentár