FINANCOVANIE PRE ŠKOLY, FIRMY A ŽIVNOSTNÍKOV

RIEŠENIE PRE VÁS VŠETKÝCH

Ste škola, živnostník alebo obchodná spoločnosť? Chcete mať k dispozícii vždy tú najmodernejšiu techniku a naplno ju využívať spolu s prídavnými asistenčnými službami a dokonalým poistením? Aký typ financovania je pre vás najvhodnejší? Klasický alebo finančný leasing? Prípadne prenájom s komplexnými službami? Náš tím spolu s Vami určite nájde riešenie, ktoré bude najlepšie vyhovovať Vám a Vaším predstavám.

TU NÁJDETE ŠTYRI DOBRÉ DÔVODY …

… KTORÉ PRE VÁS AKO ZÁKAZNÍKA HOVORIA V PROSPECH LEASINGU:

POMÁHA UDRŽAŤ LIKVIDITU

Leasing šetrí vlastný kapitál a posilňuje tak vašu bonitu voči bankám. Nákup v hotovosti odčerpáva likviditu podniku a často vedie k časovo náročným rokovaniam o dodávateľských prípadne bankových úveroch. Leasing naproti tomu neobmedzuje váš manévrovací priestor pri dodávateľských úveroch, ani nezaťažuje vašu bilanciu pre jednania s finančnými inštitúciami. Keďže zariadenia zostávajú vlastníctvom leasingovej spoločnosti (s neskoršou možnosťou odkupu), nezhoršuje sa – na rozdiel od kúpy – pomer vlastného kapitálu a bilančnej sumy, vlastného kapitálu a investičného majetku. Zrátané a podčiarknuté to znamená: Využívate najmodernejšie technológie, zlepšujete súčasne svoju bonitu, bilančné charakteristiky a tým rating svojho podniku.

UMOŽŇUJE VÄČŠIE INVESTÍCIE V SKORŠOM OKAMIHU

Nízke splátky nahrádzajú vysoké kúpne ceny, pretože moderná doba vyžaduje potrebu novej techniky. Aby ste mali so svojou inštitúciou úspech, musíte stále investovať do pokrokových informačných technológií. Avšak nákup viaže kapitál a vďaka krátkym inovačným cyklom sú mnohé zariadenia zastarané skôr, ako sa zaplatia resp. odpíše ich účtovná hodnota. Riešenie: Leasingová ponuka od GRENKE. Vďaka nízkym mesačným splátkam môžete investovať do novej techniky presne vtedy, keď ju potrebujete a nie vtedy, keď sú Vašej inštitúcii pripísané prostriedky od VÚC, alebo od zriaďovateľa.

DÁVA ISTOTU PLÁNOVANIA

Prenajať si nové IT zariadenia sa oplatí. Dôvod: Platíte až vtedy, keď technika vo vašom podniku odovzdáva svoju pridanú hodnotu. Namiesto vysokých obstarávacích nákladov, ktoré sa musia jednorazovo zaplatiť, platíte pravidelné leasingové splátky s výnosmi, vznikajúcimi pri použití a s využitím zariadení. To od začiatku rozširuje vaše investičné možnosti. K tejto výhode tzv. Pay-as-you-earn sa pridáva istota plánovania. Konštantné leasingové splátky sú nákladovou položkou, ktorú možno v plánovaní vášho podniku ľahko kalkulovať.

PONÚKA FLEXIBILITU

Vďaka možnosti výmeny, ktorú GRENKE ponúka, udržiavate váš technologický park vo výbornom stave. Ak si nakúpite informačné technológie do vlastného majetku, na roky sa zaviažete. Avšak technika sa rozvíja rovnako ako váš podnik – veľmi rýchlo. GRENKE vám preto ponúka leasing s možnosťou výmeny. Ak na trh prídu výkonnejšie alebo úspornejšie zariadenia, než sú tie, ktoré ste si prenajali, môžete ich počas platnosti zmluvy a bez zvýšenia leasingových splátok vymeniť. Ak váš podnik rastie a stúpajú vaše potreby technického vybavenia, je možné leasingovú zmluvu rozšíriť pridaním nových zariadení.

VYBAVTE SI LEASING ONLINE

Financovanie vášho nákupu je možné rýchlo a jednoducho vybaviť priamo u nás. Uzatvorenie zmluvy s GRENKE je naozaj mimoriadne jednoduché a podstatne rýchlejšie ako vybavenie žiadosti o úver

ONLINE SPRACOVANIE

 • online spracovanie žiadosti do 24 hod. Štandardne nulová akontácia

SCHVÁLENIE

 • schválenie do 7.500,- € bez účtovných výkazov

CLASSIC LEASING (VHODNÝ PRE ŠKOLY)

 • Forma operatívneho leasingu
 • Doba trvania: 15 – 60 mesiacov
 • Minimálna obstarávacia cena: 500,- € bez DPH
 • Zahrnutie splátky do nákladov v plnej výške
 • Možnosť obmeny predmetu leasingu na konci za nový
 • Možnosť odkupu zariadenia po skončení doby trvania

FINANČNÝ LEASING

 • Doba trvania: 36 – 60 mesiacov
 • Minimálna obstarávacia cena: 3 000,- € bez DPH
 • Zaradenie predmetu leasingu do majetku a jeho odpisovanie
 • Kúpna cena na konci: dohodnutá symbolická čiastka

LEASINGOVÁ KALKULAČKA ONLINE

Vytvorte si leasingovú kalkuláciu podľa Vášho želania. Nezdržíte sa, trvá to len pár minút.