Externé zdroje videosignálu

mikroskop Bresser

Digitálny mikroskop Bresser

Slúžia na rozšírenie možností zostavy interaktívnej tabule. Umožňujú využiť staršie zobrazovacie zariadenia a tým využiť staršie učebné videá napr. pásky VHS. Ich obrazový (analógové video, alebo s-video) signál je buď priamo pripojený do dátového projektora a premietaný na plochu interaktívnej tabule, alebo môže byť spracovaný hardvérom a softvérom počítača a po ich spracovaní zaslaný v digitálnej forme opäť do projektora. Do týchto starších videozáznamov je doplnená interaktivita v tej forme, že do zastaveného (alebo aj do bežiaceho) videa je možné perom dokresliť alebo zvýrazniť nejakú časť. Zároveň je možné zosnímať obrázok (alebo celé video) a to aj s prípadnými poznámkami, titulkami a zvýrazneniami a uložiť ich pre prípadné ďalšie využitie. Zdrojom videosignálu môže byť aj TV tuner, čo nám umožňuje interaktívne sledovať aj TV vysielanie. Pripojenie k zariadeniu IPTV umožňuje TV obraz zastaviť a vrátiť. Je tiež možné pripojiť analógovú, alebo digitálnu videokameru a využiť on-line obraz pre výučbu. Ďalšou možnosťou je využitie digitálnych zdrojov videosignálu. Vstupom do počítača je najčastejšie USB port, alebo 1394 FireWire port. Zariadenia 13 poskytujú obraz v digitálnej forme, ktorý sa dá bez prídavných prvkov spracovať v počítači, s plným zachovaním interaktivity.

Zdroje digitálneho signálu

vizualizer epson
Vizualizér EPSON

Zariadenia umožňujú napríklad snímať a premietať obrázky z kníh a iného pevného napr. papierového zdroja, priamo na tabuli sledovať biologické

preparáty s možnosťou zastavenia obrazu a interaktívneho popisu 14 a zvýraznenia pomocou digitálnej fixky na tabuli, priame (a hlavne bezpečné) sledovanie fyzikálnych a chemických experimentov s možnosťou ich zaznamenania a zvýraznenia kľúčových prvkov, priame sledovanie mechanických zariadení za pohybu, skúmanie vnútorných uzatvorených priestorov endoskopom so zobrazením na interaktívnej tabuli a podobne. Je výraznou výhodou a racionalizáciou, keď žiaci na veľkoplošnej obrazovke sledujú experiment učiteľa, bez toho aby museli napr. pristúpiť ku mikroskopu učiteľa a pozrieť sa len na výsledok, pričom učiteľ nemá možnosť priamo „ukázať“ na dôležitú skutočnosť, ale ju len slovne opísať.

interaktivnatrieda
Slúžia na rozšírenie možností zostavy interaktívnej tabule. Umožňujú využiť staršie zobrazovacie zariadenia a tým využiť staršie učebné videá napr. pásky VHS. Ich obrazový (analógové ...
Žiadny komentár

Zanechať komentár