Čo je interaktívna tabuľa?

  • Je to moderná pomôcka na zefektívnenie vyučovania  s dôkladným využitím IKT.
  • Je to elektronické zariadenie, ktoré umožňuje živo-interaktívne pracovať .

Obraz monitora počítača sa  premieta pomocou projektora priamo na tabuľu, žiaci a učitelia  môžu elektronickým perom na premietaný obraz priamo na tabuli pracovať (písať, kresliť, zvýrazňovať, dopĺňať, vkladať obrázky….

  • Z odpovede pri tabuli môže učiteľ získať písomný záznam – to čo žiak napíše na tabuľu je možné vytlačiť na tlačiarni.
  • Všetko, čo je počas hodiny prezentované na tabuli, – všetko, čo počas hodiny žiaci na tabuľu napísali – poznámky, obrázky, obrázky, cvičenia…  na utvorení, ktorých sa počas vyučovacej hodiny žiaci aktívne podieľali)  je možné vytlait, či poslať mailom. Žiakom teda odpadá nutnosť opisovať poznámky z klasickej tabule a čas, ktorý tým získajú je možné využiť na aktívnu činnosť pri práci s tabuľou.
interaktivnatrieda
Je to moderná pomôcka na zefektívnenie vyučovania  s dôkladným využitím IKT. Je to elektronické zariadenie, ktoré umožňuje živo-interaktívne pracovať . Obraz monitora počítača sa  premieta pomocou projektora priamo na tabuľu, žiaci ...
Žiadny komentár

Zanechať komentár