Nezaradené

Nezaradené

Archív pre kategóriu: Nezaradené

Na výstave budete mať možnosť zhliadnuť si nasledovné produkty: Interaktívna tabuľa ako infopoint Interaktívna podlaha Livestream – živý prenos Premietacia technika a premietacie plátna Okrem vystavených produktov disponujeme aj ďalšími produktami, ktoré žiaľ z dôvodu veľkej vyťaženosti nebudeme schopní vystaviť. Nájdete ich v našom Portfóliu festivalovýcgh služieb

Učebne mnohých škôl sú už z minulosti vybavené počítačovými zostavami s pripojeným projektorom. Zostava sa obvykle používa pre výklad učiva s využitím prezentačného softvéru – napr. MS PowerPoint. Prezentácia sa premieta cez projektor na plátno, alebo stenu, a na prvý pohľad sa od interaktívnej zostavy príliš neodlišuje. Obe tieto prezentačno-výukové metódy majú mnoho prvkov spoločných, … Pokračovať v čítaní Interaktivita

Zásadným problémom interaktívnej tabule je, že projektor premietajúci obraz je relatívne samostatné zariadenie, ktoré nie je úplne pevne spojené s tabuľou, zároveň optika projektora umožňuje pohyb a aj v samotnej tabuli dochádza ku posunu absolútnej hodnoty snímaného bodu, napr. vplyvom zahriatia apod. Výsledkom je, že nesedí presne poloha obrazu kurzora s polohou ovládacieho pera, alebo … Pokračovať v čítaní Kalibrácia interaktívnej tabule

Slúžia na rozšírenie možností zostavy interaktívnej tabule. Umožňujú využiť staršie zobrazovacie zariadenia a tým využiť staršie učebné videá napr. pásky VHS. Ich obrazový (analógové video, alebo s-video) signál je buď priamo pripojený do dátového projektora a premietaný na plochu interaktívnej tabule, alebo môže byť spracovaný hardvérom a softvérom počítača a po ich spracovaní zaslaný v … Pokračovať v čítaní Externé zdroje videosignálu

Doplnkové zariadenia zvyšujú efektivitu práce a používateľský komfort. Zariadenia sa pripájajú ku počítaču, alebo priamo k tabuli, pričom spolupracujú s operačným systém, alebo aplikačným programovým vybavením. Najbežnejšie používané doplnkové zariadenia prídavné perá (niektoré ovládače umožňujú použitie viacerých pier súčasne) predĺženie pera (nástavce) pre menších používateľov špeciálne ovládače podobné bezdrôtovým myšiam (puck) externé zdroje videosignálu (videoprehrávač, … Pokračovať v čítaní Doplnkové zariadenia interaktívnej tabule

V predchádzajúcich článkoch sme sa venovali interaktívnym tabuliam. Je však potrebné vedieť, že zjednoteným názvom interaktívna tabuľa sa dnes označuje každé riešenie, ktoré spolupracuje s dataprojektorom a umožňuje ovládať počítač priamo z premietaného obrazu. Zahrňujú sa sem aj tzv. interaktívne systémy, spomedzi nich vyzdvihujeme produkty značky , ktorých sme výhradným distribútorom pre strednú Európu. Detailnejšie … Pokračovať v čítaní Produkty

Dnes sme pre Vás pripravili ďalší článok o využití interaktívnej tabule. V dnešnom článku sa zameriame na ciele a výsledný efekt práce s interaktívnou tabuľou. Využitie interaktívnej tabule na odborných predmetoch Vhodným využitím interaktívnej tabule môžeme napomôcť žiakom správne pochopiť učebnú látku a prispieť tak k motivácii žiakov na vyučovacích jednotkách. Na zistenie efektívneho využitia … Pokračovať v čítaní Ciele výučby s interaktívnou tabuľou