Hlasovacie zariadenia

Hlasovacie zariadenia

Archív pre kategóriu: Hlasovacie zariadenia

Interaktívne testovanie je pokroková a mimoriadne rýchla metóda testovania a jeho vyhodnocovania. Na tabuli sa zobrazí testovacia otázka v rôznej interaktívnej forme. Prevádza obsah z učebných textov, pracovných zošitov, z učebnice apod. Riešenie vyžaduje od žiakov činnosť, prostredníctvom ktorej získavajú poznatky a zručnosti. Učiteľ získava rýchlu spätnú väzbu, keďže je test vyhodnocovaný priebežne. Najčastejšie typy … Pokračovať v čítaní Interaktívne testovanie

Prenosný interaktívny systém Interaktívne systémy sú alternatívnym riešením pre klasickú interaktívnu tabuľu. Nejedná sa o rozmerný elektronický prvok, ktorý je pevne umiestnený v učebni, ale o rozširujúci modul, ktorý je pomocou rôznych technológií schopný pretransformovať ľubovoľnú bielu plochu na plochu interaktívnu. Odpadá tak nutnosť kúpy drahej a rozmernej interaktívnej tabule. Interaktívna tabuľa Je to moderná … Pokračovať v čítaní Zariadenia používané v interaktívnych učebniach

Vzájomnú komunikáciu žiakov s učiteľom podporuje aj využívanie hlasovacieho zariadenia. Učiteľ môže vyskúšať celú triedu v priebehu niekoľkých sekúnd s okamžitým vyhodnotením výsledkov. Umožňuje mu to nový spôsob vyučovania a testovania pomocou hlasovacieho systému. Testovanie prebieha úplne jednoducho. Žiaci si pri skúšaní zoberú svoje číslo hlasovacieho zariadenia a systém automaticky rozpozná, kto a ako odpovedal a … Pokračovať v čítaní Ako funguje hlasovacie zariadenie?