Ako funguje hlasovacie zariadenie?

Vzájomnú komunikáciu žiakov s učiteľom podporuje aj využívanie hlasovacieho zariadenia.

  • Učiteľ môže vyskúšať celú triedu v priebehu niekoľkých sekúnd s okamžitým vyhodnotením výsledkov. Umožňuje mu to nový spôsob vyučovania a testovania pomocou hlasovacieho systému.
  • Testovanie prebieha úplne jednoducho. Žiaci si pri skúšaní zoberú svoje číslo hlasovacieho zariadenia a systém automaticky rozpozná, kto a ako odpovedal a kto bol neprítomný.
  • Učiteľ zadá otázku (napr. Kto napísal báseň Žabiatko ?) a ponúkne na výber niekoľko alternatív (1. – E. Čepčeková, 2. – Ľ. Podjavorinská, 3. – K. Bendová ). Po vyzvaní  stlačia žiaci na svojich klikeroch požadované číslo, na základe čoho systém rozpozná, kto a ako odpovedal a všetky odpovede si uloží do pamäte. Pedagóg má potom k dispozícii široké možnosti výstupov –  podrobnosti o odpovediach žiakov, prehľady o jednotlivých otázkach, vyhodnotenie podľa jednotlivých tried a pod.
  • Efektivita interaktívneho vyučovania je mnohonásobne vyššia ako u toho klasického, ale ak sa k tomu pridá aj možnosť hlasovania, je to už skutočná revolúcia vo vyučovaní. „Žiaci sú totiž nútení byť aktívni, reagovať na otázky odpoveďami a učiteľ tak môže od nich počas 45-tich minút získať obrovské množstvo odpovedí.

Takéto vyučovanie zvyšuje nielen vedomostnú úroveň žiakov, ale prostredníctvom intenzívneho zážitku na hodine rozvíja aj emocionálnu a tvorivú stránku ich osobnosti

interaktivnatrieda
Vzájomnú komunikáciu žiakov s učiteľom podporuje aj využívanie hlasovacieho zariadenia. Učiteľ môže vyskúšať celú triedu v priebehu niekoľkých sekúnd s okamžitým vyhodnotením výsledkov. Umožňuje mu to nový spôsob vyučovania a testovania ...
Žiadny komentár

Zanechať komentár