V kategórii 3D tlačiarne pre školy nájdete široký výber zariadení, ktoré obohatia výučbu a posunú ju na novú úroveň. 3D tlač umožňuje študentom premeniť abstraktné koncepty na hmatateľné modely, čím podporuje hlbšie pochopenie a zábavu z učenia.

3D tlač v školách prináša mnoho benefitov: Podporuje tvorivosť a kritické myslenie, Uľahčuje pochopenie komplexných konceptov, Zvyšuje záujem o vedu a technológie, Rozvíja zručnosti pre 21. storočie