Vizualizér


Vizualizér TL 130H

vizualizerJe jeden z prístrojov, ktorý pri akokoľvek náročnej prezentácii spĺňa veľmi prísne kritériá profesionality. Ide o zariadenie v princípe podobné spätným projektorom. Na rozdiel od týchto ” späťákov ” však vizualizéry dokážu snímať a premietať nielen priesvitné fólie, ale aj akékoľvek tlačivá či priestorové predmety. V spojení s počítačom, môžeme povedať, že sa jedná o 3D scanner. Zaobstaraním vizualizéru získate niekoľko prístrojov v jednom. Jednak je schopný zobraziť priehľadné fólie a tak nie je potreba spätného projektora, zároveň ale zobrazuje aj nepriehľadné tlačivá, knihy či fotografie, nahrádza teda episkop. Navyše, dokáže snímať aj priestorové predmety, pri ktorých snímaní oceníte najmä veľkú hĺbku ostrosti snímacie kamery.

Podstata a funkcia vizualizéru

Je vcelku jednoduchá. Predmet je položený na pracovnú plochu, kde je snímaný digitálne 1-3 čipovou kamerou. Kvalita zobrazovaného predmetu je jednak priamo úmerná cene prístroja ( kvalite snímacích kamier ) a ďalej závisí na výstupe, ktorým vizualizér disponuje. Môže sa jednať o vizualizér, ktorý je prepojený so zobrazovacím zariadením pomocou video výstupu, ktorým je najčastejšie kompozitný a S – video konektor. Kvalitnejším výstupom vizualizérov je však bezpochyby počítačový RGBHV signál a DVI – digitálny signál, ktoré zobrazíte po zodpovedajúcich kábloch do LCD monitora, plazmového displeja alebo dáta video projektora. Aby bol výsledok zobrazenia čo najlepší, predmet sa osvetľuje zhora alebo zdola presvecuje zabudovanými svetlami, ktoré sú smerové a nevadí tak prítomným vo výhľade. Vizualizéry majú rad ďalších funkcií, ako napr optický ZOOM, automatické ostrenie, 3D scan, zmrazenie obrazu, otáčanie obrazu, obrazové pamäti a mnoho ďalších.

Vizualizér sa najčastejšie používa v spojení s dataprojektorom, pretože až s jeho pomocou dokáže vytvoriť kvalitný obraz požadovanej veľkosti. Jednoducho možno teda povedať, že vizualizéry sú akési “oči” projektora. čo vizualizér “vidí”, projektor dokáže premietnuť v krásnej kvalite na projekčnú plochu a priblížiť tak aj malé predmety oku diváka. Okrem prezentčného využitia plnia vizualizéry ešte ďalšiu funkciu, o ktorej sme sa zmienili už na začiatku, a to 3D scanner. V súčasnej dobe sa preto vizualizéry používajú najmä v školstve k digitalizácii akýchkoľvek predlôh, od priesvitiek, cez diarámčeky až po nerasty či iné problematicky prenosné učebné pomôcky. Takto digitalizované predmety sú potom vo formáte JPEG uložené napr. na školskom serveri, odkiaľ si ich môžu učitelia pod heslom zdieľať, dopĺňať do svojich prezentácií a výučbových programov, čo vedie k vysokému skvalitneniu výučby. Hmotnosť vizualizérov je veľmi nízka. Pohybujú sa už od 2 kg.

Máte otázky ? Spýtajte sa nás:

Vaše meno (povinné)

Váš email (povinné)

Predmet

Vaša správa