Produkty


Prenosné interaktívne systémy:


Interaktívny modul TL

Je to jedinečné riešenie interaktivizácie učební, zasadacích miestností, konferenčných sál a prezentačných akcií. Premení ľubovoľnú bielu plochu na plochu interaktívnu – a to bez nutnosti kúpy drahej a rozmernej interaktívnej tabule. Každá biela plocha je vyhovujúca, či už pevná (stena, tabuľa) alebo pohyblivá (plátno), lesklá či matná. Interaktívny modul TL máte k dispozícii plne funkčný za 5 minút, keďže prenos dát prebieha bezdrôtovo cez rozhranie bluetooth. Viac o Interaktívnom module TL

Prenosná Interaktívna jednotka GloView

štvrtá generácia interaktívneho modulu, ovládaného interaktívnym perom, ktorá je ešte stabilnejšia a jednoduchšia na ovládanie a má rýchlejšiu odozvu ako ktorákoľvek predchádzajúca generácia. 3D TOUCH 4 používa technológiu obrazovej analýzy a dokáže pretransformovať ľubovoľnú plochu na plochu interaktívnu. Výhody v porovnaní s bežnou interaktívnou tabuľou: automatická kalibrácia, možnosť použiť na ľubovoľnej ploche, variabilná veľkosť pokrytia obrazu (od 100 do 380cm uhlopriečky) a v neposlednom rade nízka cena. Viac o prenosnej interaktívnej jednotke GloView

Dotyková prenosná interaktívna jednotka GloView

tretia generácia interaktívneho modulu ovládaného prstom – Stabilnejšia a jednoduchšia na ovládanie s rýchlejšou odozvou ako kedykoľvek predtým. FP3 je prvou prenosnou dotykovou interaktívnou jednotkou na svete. Viac o dotykovej prenosnej interaktívnej jednotke GloView

Interaktívna jednotka Epson – ELP IU 03

Interaktívna jednotka Epson je nástenný prijímač, ktorý pracuje s dataprojektorom. Jeho cieľom je premeniť ľubovoľnú plochu na interaktívnu plochu. Používa sa so stropným projektorom a klasickou bielou tabuľou, alebo premietacím plátnom. Balík interaktívnej jednotky obsahuje všetok hardvér a softvér, ktorý je potrebný k vytváraniu interaktívnych prezentácií s použitím Vášho počítača a dataprojektora. Viac o produkte Epson ELP IU 03


Interaktívne tabule:


TL Elite 82″

lorem ipsum

GloView Board

Tento produkt bude Vašou voľbou v prípade, že sa rozhodnete pre ovládanie prstom a chcete tabuľu, ktorá pôsobí profesionálne (snímač polohy prstov je zabudovaný v ráme tabule). LT Board sa pýši rovnako popisovateľným a zotierateľným povrchom ako klasická školská tabuľa! V kombinácii s interaktívnym projektorom patrí na úplnú špičku produktovej rady GloView. Viac o interaktívnej tabuli GloView LT Board


Interaktívna podlaha/stena:


Interaktívna podlaha/stena na komerčné účely

Interaktívna podlaha/stena na vzdelávacie účely


Dataprojektory:


Interaktívny projektor GloView

Projektor, ku ktorému nie je nutné dokupovať žiadne ďalšie príslušenstvo, nakoľko má v sebe integrovaný interaktívny senzor. Po nasvietení je obraz ihneď ovládateľný interaktívnym perom. Viac o interaktívnom projektore GloView

Dataprojektor

Je to výstupné zariadenie, ktoré nahrádza monitor. Pripája sa ku počítaču a premieta výstupný obrazový signál na premietacie plátno alebo bielu stenu. Toto zariadenie sa vo veľkej miere používa vo vyučovacom procese a slúži učiteľom na priblíženie preberaného učiva študentom. Ak máme k počítaču pripojené reproduktory, potom nie je problém počas vyučovacieho procesu študentom premietnuť akýkoľvek film s preberanou tematikou. Viac o dataprojektore


Ďalšie komponenty interaktívnej triedy:


Hlasovacie zariadenie

Slúži na vytvorenie priameho spojenia medzi učiteľom a jeho študentmi, dáva mu okamžitú spätnú väzbu o tom či sledujú jeho prednášku a rozumejú výkladu. Podľa aktuálnej potreby poskytuje možnosť voľby typu otázok (áno/nie, správne/nesprávne, viac správnych odpovedi, odpoveď celou vetou alebo prostredníctvom matematických výrazov, anonymný mód, atď.). Výsledky okamžite vyhodnotí a zosumarizuje, čím ponúka prehľad o nadobudnutých vedomostiach študentov. Systém zahŕňa bezdrôtový diaľkový ovládač pre každého študenta, centrálny prijímač a podporný softvér, ktorý vyhodnotené odpovede okamžite zobrazí vo forme grafu. Viac o hlasovacom zariadení

Vizualizér

Vizualizéry alebo kamera na dokumenty sú moderné zariadenia ktoré nahrádzajú meotary (spätné projektory). Umožňujú snímanie a projekciu obrázkov, textu, 3D objektov, mikroskopických objektov, dokumentov. Uloženie obrazu do pamäti (vrátane pamäti počítača), zmrazenie, otočenie obrázkov atď. Viac o vizualizéroch


Periférne komponenty interaktívnej triedy:


Školská tabuľa

Pri zariaďovaní moderných interaktívnych učební sa takmer vždy nahrádzajú staré zelené tabule novými, bielymi. Biela tabuľa má niekoľko výhod oproti jej zelenému predchodcovi.

  • Biela farba je použiteľná ako projekčná plocha pre dataprojektor – získame tak tabuľu 2 v 1, tabuľa plní klasický účel, keď sa na ňu píše fixkou a plní aj jej nový, moderný účel, kedy slúži ako interaktívna tabuľa.
  • Na popisovanie takejto tabule sa používa fixka, z ktorej sa nepráši ako pri písaní kriedou. Nadišiel koniec nezdravému prostrediu a  alergickým reakciám z prachu.
  • Zotiera sa nasucho, hladko, ale bez prášenia, ako tomu bolo v prípade starších, zelených tabúľ.
  • Viac o školských tabuliach

Notebook alebo stolný počítač

Prinášame Vám ponuku výborných repasovyných notebookov a stolných počítačov. Repasované PC je hardware uznávaných výrobcov (DELL, IBM, HP, Fujitsu, Lenovo, Apple, atď), ktorý bol pár rokov používaný. Teraz je po dôkladnom vyčistení, testoch, opravení a reinštalácii software našimi odborníkmi určený k opätovnému predaju. Stiahnite si kompletný cenník alebo získajte viac info o notebookoch alebo stolných počítačoch


Interaktívne učebne


Naša spoločnosť sa Vám snaží pomôcť pri výbere vhodných komponentov do Vašej interaktívnej učebne, preto spracovala 3 ukážkové stupne zariaďovanie interaktívnych tried. Stupne sú zoradené od najjednoduchšieho, kde sa dodáva len “povinné minimum” cez “zlatú strednú” cestu až po profesionálne prevedenie, ktoré môže slúžiť ako ukážková, reprezentatívna trieda. Pri každom stupni Vám ponúkame k nahliadnutiu aj vzorovú cenovú ponuku, ktorá bude sprístupnená po vyžiadaní hesla e-mailom alebo telefonicky. Pokračujte kliknutím sem.


Dotykové plochy


Holotouch presenter

Unikátny produkt s ešte unikátnejším dizajnom. Skladá sa z ohnutého tvrdeného skla, na ktoré je aplikovaná kapacitná dotyková fólia a napokon matná zobrazovacia fólia. O zobrazovanie obsahu sa stará projektor, ktorý sa nachádza v spodnej základni zariadenia. Viac informácií

Dotykový terminál

Jedná sa o vysokokvalitné LCD alebo LED obrazovky vybavené s IR dotykovým rámom, ktorý umožňuje presné ovládanie dotykom – prstom, alebo ľubovoľným iným predmetom. Taktiež umožňuje aj multidotyk až do 10 súčasných dotykov. Viac informácií


Fogscreen


FogScreen je unikátna technológia, ktorá umožňuje získať dosiaľ nepoznaný efekt. Toto zariadenie vytvára záclonu “suchej hmly”. Výsledkom je priesvitné premietacie plátno, , ktoré zobrazuje obrázky, ktoré doslova plávajú vo vzduchu a cez ktoré môžeme prejsť. Viac informácií