Archív stránky

Výstava Festival Expo 2016

Na výstave budete mať možnosť zhliadnuť si nasledovné produkty: Interaktívna tabuľa ako infopoint Interaktívna podlaha Livestream – živý prenos Premietacia technika a premietacie plátna Okrem vystavených produktov disponujeme aj ďalšími produktami, ktoré žiaľ z dôvodu veľkej vyťaženosti nebudeme schopní vystaviť.

Uverejnené v Interaktívna tabuľa, Nezaradené, Projektory

Interaktivita

Učebne mnohých škôl sú už z minulosti vybavené počítačovými zostavami s pripojeným projektorom. Zostava sa obvykle používa pre výklad učiva s využitím prezentačného softvéru – napr. MS PowerPoint. Prezentácia sa premieta cez projektor na plátno, alebo stenu, a na prvý

Uverejnené v Nezaradené

Kalibrácia interaktívnej tabule

Zásadným problémom interaktívnej tabule je, že projektor premietajúci obraz je relatívne samostatné zariadenie, ktoré nie je úplne pevne spojené s tabuľou, zároveň optika projektora umožňuje pohyb a aj v samotnej tabuli dochádza ku posunu absolútnej hodnoty snímaného bodu, napr. vplyvom

Uverejnené v Nezaradené

Externé zdroje videosignálu

Slúžia na rozšírenie možností zostavy interaktívnej tabule. Umožňujú využiť staršie zobrazovacie zariadenia a tým využiť staršie učebné videá napr. pásky VHS. Ich obrazový (analógové video, alebo s-video) signál je buď priamo pripojený do dátového projektora a premietaný na plochu interaktívnej

Uverejnené v Nezaradené

Doplnkové zariadenia interaktívnej tabule

Doplnkové zariadenia zvyšujú efektivitu práce a používateľský komfort. Zariadenia sa pripájajú ku počítaču, alebo priamo k tabuli, pričom spolupracujú s operačným systém, alebo aplikačným programovým vybavením. Najbežnejšie používané doplnkové zariadenia prídavné perá (niektoré ovládače umožňujú použitie viacerých pier súčasne) predĺženie

Uverejnené v Nezaradené

Produkty

V predchádzajúcich článkoch sme sa venovali interaktívnym tabuliam. Je však potrebné vedieť, že zjednoteným názvom interaktívna tabuľa sa dnes označuje každé riešenie, ktoré spolupracuje s dataprojektorom a umožňuje ovládať počítač priamo z premietaného obrazu. Zahrňujú sa sem aj tzv. interaktívne

Uverejnené v Nezaradené

Ciele výučby s interaktívnou tabuľou

Dnes sme pre Vás pripravili ďalší článok o využití interaktívnej tabule. V dnešnom článku sa zameriame na ciele a výsledný efekt práce s interaktívnou tabuľou. Využitie interaktívnej tabule na odborných predmetoch Vhodným využitím interaktívnej tabule môžeme napomôcť žiakom správne pochopiť

Uverejnené v Nezaradené

Prihlásenie na odber noviniek