Archív stránky

Interaktívny aplikačný softvér

Interaktívne výučbové aplikácie sú softvérom, v ktorom je umožnená vzájomná komunikácia medzi používateľom a softvérom, t. j. je umožnené priame zasahovanie do činnosti programu. Aplikačný softvér pre interaktívne tabule je možné rozdeliť na dva druhy. Aplikačný softvér pre priamu výučbu

Uverejnené v Interaktívna tabuľa, Interaktívna učebňa

Príprava materiálov pre interaktívnu tabuľu, vzdelávanie pedagógov

Ako už bolo povedané interaktívna tabuľa nie je len premietacie plátno a náhrada klasickej tabule na písanie, ale interaktívny prvok. Samotné interaktívne používanie tabule má pri výučbe väčší efekt ako samostatné použitie obrazu projektora a počítača. Pripravené materiály možno používať

Uverejnené v Interaktívna tabuľa, Interaktívna učebňa

Realita a virtualita, vplyvy na zdravie

Ďalším problémovým miestom je tendencia prechodu z „reálneho sveta“ do „virtuálneho, imaginárneho“. Príkladom je odklon od fyzikálnych a chemických experimentov náhradou za sledovanie filmových záznamov tých istých experimentov. Virtuálnym riešením sa šetrí čas na prípravu reálneho experimentu, prináša nižšie náklady,

Uverejnené v Interaktívna tabuľa, Interaktívna učebňa

Interaktívna tabuľa a učiteľ

Interaktívna tabuľa sa stali fenoménom. Stal sa ukazovateľom technologickej vybavenosti školy, vznikol celý rad projektov pre rozvoj a zavádzanie tabúľ do škôl, módnou témou na rozhovory o školstve. Niektoré štúdie v zahraničí však už poukazujú na to, že interaktívne tabule

Uverejnené v Interaktívna tabuľa, Interaktívna učebňa

Prínosy, výhody a nevýhody interaktívnych tabúľ

Prínos interaktívnej tabule pre vyučovací proces Výsledky množstva projektov a výskumov realizovaných predovšetkým vo Veľkej Británii a Spojených štátoch, kde ako prví začali používať interaktívne tabule, poukazujú na nesporný prínos tejto technológie. Interaktívna tabuľa predstavuje vynikajúci vizuálny prostriedok, ktorý pomáha

Uverejnené v Interaktívna tabuľa, Interaktívna učebňa

Zostava interaktívnej tabule

Opis Interaktívna tabuľa v širšom slova zmysle je súbor elektronických zariadení a softvéru pre počítačové ovládanie, zobrazenie a spracovanie. Základ tvorí počítač, ku ktorému je pripojená veľká interaktívna plocha – samotná tabuľa, umožňujúca snímať polohu pera alebo prsta a dátový

Uverejnené v Interaktívna tabuľa, Interaktívna učebňa

Interaktívna tabuľa a jej prínos vo vzdelávaní

Vzdelávanie je neustále inovované využitím modernej didaktickej techniky a učebných pomôcok, ktoré sa pre dnešnú generáciu stali takmer nenahraditeľnými. Na školách sa začínajú interaktívne tabule využívať čoraz častejšie a ich začlenenie do vzdelávania sa začína stávať normou. V prieskume využitia

Uverejnené v Interaktívna tabuľa, Interaktívna učebňa

Zariadenia používané v interaktívnych učebniach

Prenosný interaktívny systém Interaktívne systémy sú alternatívnym riešením pre klasickú interaktívnu tabuľu. Nejedná sa o rozmerný elektronický prvok, ktorý je pevne umiestnený v učebni, ale o rozširujúci modul, ktorý je pomocou rôznych technológií schopný pretransformovať ľubovoľnú bielu plochu na plochu

Uverejnené v Hlasovacie zariadenia, Interaktívna tabuľa, Interaktívna učebňa, Projektory, Vizualizéry

Prečo interaktívne ?

Výhody interaktívneho vyučovania Využijeme  všetky zdroje informácií – HDD, CD, DVD, Internet … Na interaktívnu tabuľu môžeme premietnuť  akýkoľvek obraz z HDD počítača, internetu, tiež  multimediálne CD, učivo je možné doplniť videom premietaním priamo na tabuľu… učenie priťahuje pozornosť žiakov učivo

Uverejnené v Interaktívna učebňa

Prihlásenie na odber noviniek