Interaktívna podlaha

Podľa cieľovej skupiny delíme interaktívnu podlahu do týchto dvoch kategórií:

Interaktívna podlaha na komerčné využitie

Interaktívna podlaha na vzdelávacie účely