Archív stránky

Interaktívne testovanie

Interaktívne testovanie je pokroková a mimoriadne rýchla metóda testovania a jeho vyhodnocovania. Na tabuli sa zobrazí testovacia otázka v rôznej interaktívnej forme. Prevádza obsah z učebných textov, pracovných zošitov, z učebnice apod. Riešenie vyžaduje od žiakov činnosť, prostredníctvom ktorej získavajú

Uverejnené v Hlasovacie zariadenia

Zariadenia používané v interaktívnych učebniach

Prenosný interaktívny systém Interaktívne systémy sú alternatívnym riešením pre klasickú interaktívnu tabuľu. Nejedná sa o rozmerný elektronický prvok, ktorý je pevne umiestnený v učebni, ale o rozširujúci modul, ktorý je pomocou rôznych technológií schopný pretransformovať ľubovoľnú bielu plochu na plochu

Uverejnené v Hlasovacie zariadenia, Interaktívna tabuľa, Interaktívna učebňa, Projektory, Vizualizéry

Ako funguje hlasovacie zariadenie?

Vzájomnú komunikáciu žiakov s učiteľom podporuje aj využívanie hlasovacieho zariadenia. Učiteľ môže vyskúšať celú triedu v priebehu niekoľkých sekúnd s okamžitým vyhodnotením výsledkov. Umožňuje mu to nový spôsob vyučovania a testovania pomocou hlasovacieho systému. Testovanie prebieha úplne jednoducho. Žiaci si pri

Uverejnené v Hlasovacie zariadenia

Prihlásenie na odber noviniek