Výstava Festival Expo 2016

Na výstave budete mať možnosť zhliadnuť si nasledovné produkty: Interaktívna tabuľa ako infopoint Interaktívna podlaha Livestream – živý prenos Premietacia technika a premietacie plátna Okrem vystavených produktov disponujeme aj ďalšími produktami, ktoré žiaľ z dôvodu veľkej vyťaženosti nebudeme schopní vystaviť.

Uverejnené v Interaktívna tabuľa, Nezaradené, Projektory

Interaktívny aplikačný softvér

Interaktívne výučbové aplikácie sú softvérom, v ktorom je umožnená vzájomná komunikácia medzi používateľom a softvérom, t. j. je umožnené priame zasahovanie do činnosti programu. Aplikačný softvér pre interaktívne tabule je možné rozdeliť na dva druhy. Aplikačný softvér pre priamu výučbu

Uverejnené v Interaktívna tabuľa, Interaktívna učebňa

Príprava materiálov pre interaktívnu tabuľu, vzdelávanie pedagógov

Ako už bolo povedané interaktívna tabuľa nie je len premietacie plátno a náhrada klasickej tabule na písanie, ale interaktívny prvok. Samotné interaktívne používanie tabule má pri výučbe väčší efekt ako samostatné použitie obrazu projektora a počítača. Pripravené materiály možno používať

Uverejnené v Interaktívna tabuľa, Interaktívna učebňa

Realita a virtualita, vplyvy na zdravie

Ďalším problémovým miestom je tendencia prechodu z „reálneho sveta“ do „virtuálneho, imaginárneho“. Príkladom je odklon od fyzikálnych a chemických experimentov náhradou za sledovanie filmových záznamov tých istých experimentov. Virtuálnym riešením sa šetrí čas na prípravu reálneho experimentu, prináša nižšie náklady,

Uverejnené v Interaktívna tabuľa, Interaktívna učebňa

Interaktívna tabuľa a učiteľ

Interaktívna tabuľa sa stali fenoménom. Stal sa ukazovateľom technologickej vybavenosti školy, vznikol celý rad projektov pre rozvoj a zavádzanie tabúľ do škôl, módnou témou na rozhovory o školstve. Niektoré štúdie v zahraničí však už poukazujú na to, že interaktívne tabule

Uverejnené v Interaktívna tabuľa, Interaktívna učebňa

Prínosy, výhody a nevýhody interaktívnych tabúľ

Prínos interaktívnej tabule pre vyučovací proces Výsledky množstva projektov a výskumov realizovaných predovšetkým vo Veľkej Británii a Spojených štátoch, kde ako prví začali používať interaktívne tabule, poukazujú na nesporný prínos tejto technológie. Interaktívna tabuľa predstavuje vynikajúci vizuálny prostriedok, ktorý pomáha

Uverejnené v Interaktívna tabuľa, Interaktívna učebňa

Interaktívne testovanie

Interaktívne testovanie je pokroková a mimoriadne rýchla metóda testovania a jeho vyhodnocovania. Na tabuli sa zobrazí testovacia otázka v rôznej interaktívnej forme. Prevádza obsah z učebných textov, pracovných zošitov, z učebnice apod. Riešenie vyžaduje od žiakov činnosť, prostredníctvom ktorej získavajú

Uverejnené v Hlasovacie zariadenia

Interaktivita

Učebne mnohých škôl sú už z minulosti vybavené počítačovými zostavami s pripojeným projektorom. Zostava sa obvykle používa pre výklad učiva s využitím prezentačného softvéru – napr. MS PowerPoint. Prezentácia sa premieta cez projektor na plátno, alebo stenu, a na prvý

Uverejnené v Nezaradené

Kalibrácia interaktívnej tabule

Zásadným problémom interaktívnej tabule je, že projektor premietajúci obraz je relatívne samostatné zariadenie, ktoré nie je úplne pevne spojené s tabuľou, zároveň optika projektora umožňuje pohyb a aj v samotnej tabuli dochádza ku posunu absolútnej hodnoty snímaného bodu, napr. vplyvom

Uverejnené v Nezaradené

Externé zdroje videosignálu

Slúžia na rozšírenie možností zostavy interaktívnej tabule. Umožňujú využiť staršie zobrazovacie zariadenia a tým využiť staršie učebné videá napr. pásky VHS. Ich obrazový (analógové video, alebo s-video) signál je buď priamo pripojený do dátového projektora a premietaný na plochu interaktívnej

Uverejnené v Nezaradené

Prihlásenie na odber noviniek